Pojazd inspekcyjny Rokan 141

Założenia

Modernizacja kamery inspekcyjnej we współpracy firmą Lukel.
Egzemplarz zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Lukor.
Założenia:
- usunięcie wad:
* nieszczelności pokryw,
* eliminacja montażu i uszczelnień na klej,
* zwiększenie przestrzeni wewnątrz na komponenty elektroniczne.
- projekt nowych złącz
- projekt nowej głowicy kamery
- projekt nowego automatycznego zwijacza przewodu

Projekt zakładał identyfikację i wyeliminowanie miejsc potencjalnych nieszczelności co miało się przełożyć na wydłużenie czasów między kolejnymi serwisami.

Dokumentacja

Model 3D ( Inventor 2014):
Objętość katalogu projektu: 640[MB]
Podział na podzespoły
Katalog normaliów

Wykonawcza 2D (AutoCAD DWG):
- 96 arkuszy rysunkowych
- listy części
- listy materiałowe
- lista komponentów z zakupu