Montaż

 

projektowanie przyrządów

 

Przyrządy montażowe przyspieszają proces produkcyjny produktu. Poprzez eliminację błędów wykonania detali i błędów ludzkich w operacjach montażu,zyskujemy kontrolę nad możliwością powstania usterek lub wadliwej funkcjonalności produkty finalnego.

Modelowanie 3D bryłowe złożeń z zachowaniem funkcjonalności i odwzorowaniem szczegółów, skraca etap dostosowania produktu do potrzeb klienta/operatora, zwiększa wartość dodaną jaką jest zadowolenie odbiorcy finalnego.

  Umiejętne ułożenie kolejności operacji i zabiegów nie jest łatwym zadaniem nawet dla doświadczonych inżynierów. We współpracy z klientem można ustalić listę priorytetów, krytycznych i istotnych dla sprawowania kontroli nad procesem. Zastosowanie narzędzi i rozwiązań eliminujących pomyłki jak Poka-Yoke , zdejmuje z użytkownika obciążenie związane z podjęciem decyzji. Projektowanie zorientowane na intuicyjną obsługę, funkcjonalność, eliminację zagrożeń dla użytkownika, odciążenie decyzyjności, ergonomię, jest wyzwaniem dla każdego inżyniera.

 

Projektowanie przyrządów

 

Wzbogacenie mechanicznych sprawdzianów